Contact

De Stimuleringsregeling Digitale Pioniers was een project van Kennisland (KL). KL is een onafhankelijke denktank die Nederland slimmer wil maken. Dit doen we door middel van onderzoek, advies en projecten die de kenniseconomie ondersteunen. We initiëren zelf projecten (zoals deze Digitale Pioniersregeling) om vernieuwing in gang te zetten en we brengen mensen bij elkaar in lerende netwerken. De stimuleringsregeling Digitale Pioniers werd gefinancierd door een aan Kennisland verstrekte subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor informatie kan contact worden opgenomen met Kennisland.

Kennisland
info@kl.nl
020-5756720