Kinderen en jongeren in de gelegenheid worden gesteld om hun stedelijke woonomgeving zelf middels digitale software in 3D vorm te geven.

Dit project heeft een vervolg in de DP Academy gekregen

Face Your World (FYW) is een project waarbij kinderen en jongeren in de gelegenheid worden gesteld om hun stedelijke woonomgeving zelf middels digitale software in 3D vorm te geven. Kunstenaar Jeanne van Heeswijk heeft al op verschillende locaties in binnen- en buitenland hoge ogen gegooid met dit project. Tot nu toe was het zo dat er een grote organisatie op touw moest worden gezet om het project uit te voeren, met veel personele inspanning en een fysieke locatie waar het project gedraaid kon worden omdat de tool niet internetbased is. De Face Your World tool kan daardoor eigenlijk alleen worden ingezet voor grote stedelijke projecten, waar ook budget is om op deze manier bewoners een stem te geven. De huidige FYW tool voorziet daarnaast ook niet in interactie om de kinderen en andere betrokken op elkaar werk te laten reageren of de mogelijkheid beelden op te slaan en ergens anders weer te geven. Met de bijdrage van Digitale Pioniers is de zogenaamde webinteractor ontwikkeld. Dit is een omgeving op het internet waar kinderen materiaal kunnen uploaden en met anderen kunnen bespreken. Dit kunnen (platte) beelden zijn die ze met de FYW tool hebben gemaakt, of beelden die ze met een leraar op school hebben gemaakt of thuis, op de pc of gewoon met pen en papier en vervolgens ingescand. Op deze wijze kan de FYW aanpak veel grootschaliger en laagdrempeliger worden ingezet. Denk aan een school die het speelplein opnieuw wil inrichten, een huizenblok dat een gezamenlijk binnentuin wil maken of toch een wijk die heringericht wordt, maar waar onvoldoende budget is om een intensief begeleidingstraject in te gaan. Via de Webinteractor kunnen kinderen laten zien hoe hun ideale omgeving eruit ziet en in discussie gaan met de andere kinderen en de bedenkers/uitvoerders van project (de stedenbouwkundige, beleidsmaker, schooldirecteur, of voorzitter van het buurtcomité).

Eindproducten

Voor het cms wilde men eerst Mambo of Mmbase gebruiken, maar uiteindelijk is er toch voor gekozen om een nieuw cms op maat te maken. Het is ontwikkeld door studenten van de HvU. De software om de beelden die kinderen met de FYW tool hadden gemaakt op te slaan, is beschikbaar gesteld door het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in ruil voor onderdelen van hun software. Deze ‘portfolio’ – tool is voorzien van een eigen skin en geïntegreerd in de site. De website biedt daarnaast streaming video en een forum in beeld en geluid. Er zijn duidelijke handleidingen ontwikkeld om met de Webinteractor te werken. De software van de FYW tool en de Webinteractor zijn ondergebracht in de stichting Face Your World. Achtergrondinformatie over dit project is te vinden op de weblog www.faceyourworld.nl.

Lessen

 • Bij projecten met een beperkt budget kan het slim zijn om studenten in te zetten. Bedenk wel dat dit ook meer aansturing vanuit het projectteam vraagt. De besparingen wegen dan soms niet meer op tegen de extra interne uren.
 • Zelfs als met de universiteit duidelijke afspraken zijn gemaakt over begeleiding van de studenten en opleveringstermijnen kunnen hier dingen mis gaan. De studenten bleken hadden volle studieagenda’s te hebben. De HvU had nog te weinig ervaring met dit soort projecten. Eerdere ervaringen met de HKU waren beter.
 • Voor het projectmanagement is gebruik gemaakt van Basecamphq.com, waar een projectsite werd aangemaakt. Dit werkte erg prettig.
 • Impact

  Face Your World is oorspronkelijk een kunstproject en voor een deel zal dat ook zo blijven. Met de bijdrage van de Digitale Pioniers is een vertaalslag gemaakt naar een vrij beschikbare applicatie die breed inzetbaar is. In verschillende andere steden is serieuze interesse om het project in te zetten bij een stedelijke herinrichting (Eindhoven, Oss en Groningen). Daarnaast werpt ook de samenwerking met het KIT leuke vruchten af. Zo worden de FYW tool en de Webinteractor in het najaar ingezet bij ene uitwisselingsproject met Iraanse kinderen.

  Dit project is uitgevoerd in de periode december – juni 2005.

  Contactgegevens

  Stichting Face Your World