Virtueel hotel voor toneelschrijvers

Hotel Dramatik is een verzamelplaats op het internet voor toneelschrijvers en theaterpubliek. Het hotel, een 3D-omgeving, biedt via hotelkamers inspirerende werkruimte aan schrijvers. Zij schrijven scènes die zich afspelen in de kamers. Na elke scène wordt een personage 'doorgestuurd' naar een andere kamer en dus overgenomen door een andere auteur.

De teksten worden beschikbaar gemaakt voor het publiek. Het hotel biedt via de bar en gastenboek interactieve mogelijkheden voor bezoekers. Schrijvers kunnen onderling met elkaar chatten, maar ook bezoekend publiek kan een gesprek aangaan met een schrijver. Daarnaast kunnen bezoekers via het tijdschrift op de balie nieuws, achtergronden, recensies en aankondigingen lezen. De bibliotheek biedt toegang tot een breed scala aan toneelteksten.

Eindproducten

 • Het Hotel: splashpage en ingang van de website met taalkeuzeoptie.
 • De Balie: inschrijven en overzicht van alle hotelgasten en hun teksten.
 • De Lobby: ingangen naar alle andere onderdelen.
 • De Bibliotheek: archief van alle interne projectteksten, externe theaterteksten en tijdschriftuitgaven.
 • De Bar: een Flash gestuurde chat-omgeving.
 • De 6 Kamers: 6 hotelkamers waar de scènes van de desbetreffende gast kunnen worden gelezen en becommentarieerd.
 • De Slaapzaal: ruimte waar alle overige geregistreerde gebruikers hun scènes kunnen aanbieden om gelezen en becommentarieerd te worden.
 • De 3D Sitemap: een 3D virtueel overzicht van het Hotel welke gebruikt kan worden als zogenaamde sitemap voor alle inhoudelijke onderdelen van de website.
 • Tijd Schrift: een pdf-document met artikelen over hedendaags repertoire uit Nederland, Vlaanderen en het buitenland, verschijnt meerdere keren per jaar.

Lessen

 • Het bouwen van een website vereist dat je alle componenten vroeg in kaart kunt brengen. De ontwikkeling van een artistiek product daarentegen vereist een zo groot mogelijke flexibiliteit.
 • De voornaamste uitdaging was het coördineren van dit proces. Elke nieuwe behoefte van schrijvers creëert een nieuw idee in het hotelkader, dat weer om een nieuwe oplossing op technisch vlak vraagt. Daardoor ontstaan nieuwe zijvertakkingen met nieuwe behoeftes.
 • Het project kreeg te maken met een sneeuwbaleffect, het werd steeds groter en veelzijdiger.
 • Om uiteindelijk de opleverdatum te halen zijn er keuzes gemaakt. In de toekomst zal er verder gewerkt worden aan alle ideeën.

Impact

Voor het initiëren van Dramatik-projecten wordt een redactie gevormd die eveneens beschikt over een ruim netwerk binnen de internationale theaterwereld. Er zijn op dit moment afspraken met de schrijfopleiding van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, het Steunpunt Literair Vertalen van de Universiteit Utrecht en de faculteit Theaterwetenschappen van de UvA?. Verder lopen er gesprekken met Theaterwerkplaats Gasthuis en Generale Oost als ook met de gezelschappen NTG in Gent en Het Zuidelijk Toneel in Eindhoven en is er contact met Theaternetwerk voor Amateurtoneel.

Samenwerking met Duitse auteurs is al gaande en er zijn contacten gelegd met Canadese schrijversverenigingen. De website zal vanaf het begin in vier talen werken.

Dit project is uitgevoerd in de periode februari 2004 tot november 2004.

Contactgegevens

Stichting babba, Amsterdam
Alexandra Koch,br> www.hoteldramatik.com