In Nieuwsflits! kunen kinderen online met hun klas een digitale krant maken.

Het Persmuseum is de nationale bewaarplaats voor het journalistieke erfgoed. Een van de kerndoelstellingen is media-educatie. Het Persmuseum wil kinderen in de leeftijdsgroep 9-12 jaar bekendmaken met de betekenis van nieuws. Om kinderen beter te bereiken bedacht het museum een online leertool waarmee kinderen kritisch leren lezen en inzicht krijgen in de manier waarop informatie in de pers terecht komt. Met de bijdrage van Digitale Pioniers is er de digitale doe-het-zelfkrant ontwikkeld. Zo hebben kinderen een middel om te ervaren wat nieuws is én dat zij aan 'het nieuws' kunnen deelnemen.

Eindproducten

In Nieuwsflits! kunen kinderen online met hun klas een digitale krant maken. Zij leren zo op een leuke en creatieve wijze wat nieuws is en hoe je zelf nieuws kunt maken. De digitale krant bestaat in Nieuwsflits!
Het persmuseum heeft veel ervaring opgedaan met het benaderen van scholen en het betrekken van de doelgroep (scholieren) bij het project. Een verslag van hun bevindingen is bij Nieuwsflits te krijgen. Het werk van de kinderen is automatisch auteursrechtelijk beschermd. Wanneer je meer wilt weten over auteursrecht en internet kun je kijken op http://nl.creativecommons.org

Lessen

  • Nieuwsflits is ontwikkeld als onderdeel van een veel groter project, Kidseye van Waag Society. Dit heeft als voordeel dat het project meteen veel meer kinderen kan bereiken, dat het profiteert van de publiciteit voor KidsEye, en dat er voor docenten een logische plek ontstaat waar ze content kunnen vinden. Nadeel is dat er een afhankelijkheidspositie wordt gecreëerd. Je hebt minder controle over de voortgang voor je eigen project.
  • Het was belangrijk om voldoende beeldmateriaal te vinden dat de kinderen rechtenvrij konden gebruiken. Hiervoor is een overeenkomst getekend met Hollandse Hoogte (HH), een databank vol actuele afbeeldingen. Dit blijkt zeer goed te werken. Nieuwsflits heeft er geen omkijken naar en HH heeft er een kritische en trouwe gebruikersgroep bij.
  • Als je ontwikkelaars heel nauw bij het denkproces van de site project kan dit een veel meerwaarde geven, maar ook voor veel oponthoud zorgen. Ontwikkelaars zitten vol goede en spannende ideeën, maar verliezen daarbij het oorspronkelijke doel en tijdsplanning wel eens uit het oog. Bedenk van te voren goed wat je wilt en houdt de regie strak in de hand.

Impact

Nieuwsflits! ontwikkelde educatieve webbased instrumenten die het kritisch en reflectief verwerven, lezen en verwerken van nieuwsmedia stimuleren. Scholieren die met Nieuwsflits! in aanraking komen, krijgen op speelse, doch indringende wijze te maken met een aantal media-competenties volgens de werkwijze ‘learning by doing’. Ze leren basisvaardigheden zoals herkenning en duiding van de diverse elementen aanwezig in de media. Van groot belang is dat ze inzicht krijgen in de objectieve en subjectieve elementen in de media, de nieuwsvoorziening en de pers. Dit zijn de uitgangspunten van de multimediale leeromgeving.
Dit project is uitgevoerd in de periode november 2002 tot augustus 2004

Contactgegevens

Stichting het Nederlands Persmuseum
Angelie Sens
www.persmuseum.nl