Digitale Pioniers Regeling

De Stimuleringsregeling Digitale Pioniers was een unieke regeling voor innovatieve maatschappelijke internetinitiatieven. De regeling werd van 2002-2010 met steun van het Ministerie van OCW uitgevoerd door Kennisland. Digitale Pioniers kende gemiddeld drie rondes per jaar. Het programma ondersteunde in negentien rondes en drie edities van de Digitale Pioniers Academie 211 pioniersprojecten met financiële steun en coaching.

De aanpak van Digitale Pioniers – het zowel financieel als inhoudelijk ondersteunen van de makers, snelle procedures en een strenge selectie op kwaliteit – zorgde ervoor dat voorlopers van digitale en maatschappelijke trends ons wisten te vinden. Met relatief kleine bijdragen van maximaal €32.000 wist Digitale Pioniers een breed publiek te bereiken.

Sinds 2006 bestond ook de Digitale Pioniers Academie. Binnen deze academie werd een selectie van maatschappelijke internetprojecten ondersteund bij het uitdenken van diensten, zodat zij minder afhankelijk zijn van overheidsgelden en andere subsidies. In zes maanden werkten zij aan een projectplan, waarin zij de toekomststrategie voor hun project vastleggen. Verschillende initiatieven hebben zo een duurzame basis gekregen.

Digitale Pioniers in 10 Stappen

Stap 1: Digitale Pioniers kende gemiddeld drie rondes per jaar.
Stap 2: Projectvoorstellen konden online ingediend worden. Hier kon ook de Leidraad met de belangrijkste regels voor het indienen van projectvoorstellen gevonden worden.
Stap 3: Tot maximaal twee weken voor sluiting van een ronde konden aanvragers feedback op hun aanvraag krijgen van het Digitale Pioniers team.
Stap 4: Direct na sluiting van een ronde werden alle aanvragen door het Digitale Pioniers team op basis van de criteria van de regeling beoordeeld. De vijftien tot twintig beste projecten kwamen op een shortlist.
Stap 5: Als je projectvoorstel op de shortlist stond, kreeg je het verzoek een korte videoboodschap over je project in te sturen.
Stap 6: Projecten op de shortlist werden tien dagen na sluiting van de ronde door een panel van externe experts beoordeeld.
Stap 7: Op basis van het advies van de experts en het beschikbare bedrag in de ronde, werd een lijst projecten geselecteerd voor het intakegesprek.
Stap 8: Tijdens het intakegesprek maakte het Digitale Pioniers team kennis met de mensen achter het project. En werd gekeken wat moet gebeuren om het project tot een succes te maken. Een definitief projectplan werd gezamenlijk afgestemd.
Stap 9: Op basis van het definitieve projectplan werd een toekenningsbrief opgesteld.
Stap 10: De eerste 80% van het toegekende bedrag werd overgemaakt zodra de ondertekende toekenningsbrief retour was. Het project kon van start gaan en had negen maanden de tijd voor de uitvoering. Tijdens de uitvoering bood Digitale Pioniers begeleiding en werden projectleiderbijeenkomsten georganiseerd waar projecten van elkaar konden leren.