Een platform in de marge, dat op aandachtige wijze bijdraagt aan de verbondenheid tussen mens en tekst.

In de marge rondom een tekst noteren lezers hun gedachten, opvattingen en bevindingen. Ze voegen hun gezichtspunt toe, waardoor de tekst gaat groeien. De auteur initieert het centrum, waaromheen de lezer continueert.

Velen gaan op deze wijze met teksten om, ze zien zichzelf niet als lezer, maar als deelnemer. Dit is met name het geval als het gaat om teksten die resoneren bij de lezer. Een tekst waar de lezer iets bij voelt. Door te annoteren in de marge, verbindt zij haar eigen associaties met de tekst, voor beter begrip en referentie in de toekomst.

De eigengemaakte marges zitten nu nog opgesloten in boeken. Dat is jammer. Het zijn unieke versies van een tekst, die voor anderen van waarde kunnen zijn.

Wanneer een tekst een *openmargin krijgt, wordt de marge een openbare ruimte waarin verschillende lezers hun sporen kunnen achterlaten. Als personen hetzelfde boek lezen, hebben ze een verbinding. Vervolgens zorgt de *openmargin ervoor dat de marge, voor iedere lezer van de tekst, vrij toegankelijk is. Zo kan de verbinding verdiept worden, doordat lezers zich verenigen rondom specifieke woorden en quotes. De witruimte wordt een echte ruimte waarin deelgenoten elkaar vinden en dialoog zich ontvouwt.

Om deze visie werkelijkheid te laten worden, is het van belang dat er een cross-over gerealiseerd wordt tussen de analoge wereld en de digitale wereld. De analoge wereld, is de meest aandachtige wereld. Mensen zitten nog uren achter elkaar in hetzelfde boek en zien fysieke teksten als waardevol. Maar de digitale wereld is oneindig en kan alles met elkaar verbinden. Voor *openmargin zijn dit twee zijdes van dezelfde munt.

Uiteindelijk zorgt *openmargin voor een herdefinitie, of reset, van de wijze waarop mensen en teksten verbinden. Teksten worden losgehaald uit hun kaft en naar eigen inzicht door de lezer gecombineerd. Zo ontstaan nieuwe vormen van tekst. Daarnaast maken lezers nieuwe verbindingen, gedetailleerd en aandachtig.

Contact informatie

Email: contact@openmargin.com
Twitter: @openmargin

Stichting *openmargin

Project *openmargin is onderdeel van stichting *openmargin, zij draagt op aandachtige wijze bij aan de verbondenheid tussen mens en tekst door het vormen van een hybride van analoge en digitale media.


auteursrecht informatie literatuur media opensource participatie


17-aug-10
Uitnodiging b├Ętatest *openmargin
door: *openmargin
Uitnodiging bètatest De afgelopen maanden hebben wij ons platform *openmargin ontwikkeld. We hebben een...»

02-feb-10
Welcome
door: *openmargin
Welcome to *openmargin dialogue, a place where we hope to have an on-going discussion of the digital book revolution! ...»

Boekenmijn
Boekenmijn
Boekenmijn is een volwaardig elektronisch distributiekanaal voor exclusieve, kleine uitgaven van boeken. »


[werk]
[werk]
Het project [werk] bestaat uit een internetcommunity voor schrijvers en redacteuren en een bijbehorend literair tijdschrift dat speciaal wordt uitgegeven als e-book. »


Open Search
Open Search
Open Search bevecht deze problemen met een alternatieve zoekmachine. Deze werkt met een open peer to peer oplossing, zonder centrale database, waarbij gegevens makkelijker zijn te anonimiseren. »