Eparticipatie Academie in aantocht

22-mrt-10 door: Digitale Pioniers

eParticipatie Academie
De laatste jaren is een scala aan eParticipatie initiatieven ontstaan vanuit betrokken burgers en overheden. Initiatieven als Verbeterdebuurt, Wiekiesjij, petities.nl en Watstemtmijnraad.nl werden door programmeurs en betrokken burgers uitgewerkt tot goed ontwikkelde internettools. In de praktijk blijken deze initiatieven en de daar achter schuilgaande initiatiefnemers nog relatief los van elkaar te functioneren. Hierdoor blijft een '1+1=3' effect achterwege.
 
Om deze reden organiseert Kennisland in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de eParticipatie Academie. Deze academie vormt de aanzet voor sterker, actiever, zichtbaarder netwerk van eParticipatie-initiatiefnemers die de komende tijd de kern willen vormen van eParticipatie activiteiten en agendering in Nederland. Ze zullen worden ondersteund bij het uitwerken en opstarten van dat netwerk om eParticipatie in Nederland tot een hoger niveau te brengen.
 
De eParticipatie Academie bestaat uit 7 bijeenkomsten waarbij zowel aandacht is voor te ontwikkelen skills waarmee het netwerk eParticpatie zich kan ontwikkelen als die van de initiatieven zelf. Op netwerkniveau komen onderdelen aan bod als politieke agendering, onderling samenwerken, en lobbyen. Op individueel niveau gaan we o.a. in op thema’s als businessmodelling en doelgroeponderzoek.
 
De eParticipatie Academie zal uitgevoerd worden door Kennisland. Er kunnen ongeveer 15 deelnemers meedoen. Er zal een selectie uitgevoerd worden waarbij de motivatie van aspirerende deelnemers wordt gevraagd.
 
De eParticipatie Academie zal van start gaan in april 2010. Interesse? Neem dan alvast contact op met Corline van Es via ce(at)kl.nl