Ik herinner mij weer te bekijken

13-jul-09 door: Ik herinner mij weer

Het project "Ik herinner mij weer" is met dank aan o.a. Digitale Pioniers succesvol afgerond of beter gezegd van start gegaan. "Ikherinnermijweer" is een nieuwe interactieve applicatie die als doel heeft het geheugen van dementerende mensen te stimuleren met op maat aangeboden stimuli en een persoonlijk levensboek waardoor zij langer hun identiteit behouden. Meer informatie kunt u vinden op http://ikherinner.nl