OCO-debat: Rechten en plichten van Ouders en Leerlingen in het Amsterdamse Onderwijs

22-mei-09 door: OCO Sterren 2.0

Discussiebijeenkomst n.a.v. het tienjarige bestaan van het Schaapman-arrest over rechten en plichten van ouders en leerlingen in het Amsterdamse onderwijs

Het Schaapmanarrest

Op 26 mei 2009 is het 10 jaar geleden dat een volhardende ouder door de rechter in het gelijk werd gesteld in haar strijd voor onderwijskwaliteit.De rechter oordeelde dat het schoolbestuur de kosten moest vergoeden voor bijlessen die nodig waren om onderwijsachterstanden weg te werken die waren ontstaan omdat de school voor onvoldoende onderwijsaanbod had gezorgd. De rechter meende dat het optreden van de schooldirecteur die de achterstanden had laten ontstaan en voortbestaan zonder het schoolbestuur daar tijdig over te informeren aan het schoolbestuur toegerekend moest worden. Dit Schaapman-arrest is de basis voor een nog steeds lopende strijd voor de
positie van ouders en leerlingen in het onderwijs. Karina Schaapman legde haar ervaringen vast in het boek 'Schoolstrijd' en zorgde er als gemeenteraadslid voor dat de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) in Amsterdam tot stand is gekomen.

Tien jaar later nog steeds actueel
Tien jaar na het uitspreken van het vonnis in hoger beroep kijkt OCO terug tijdens een discussieavond in De Balie. Ondanks dat het Schaapmanarrest van grote invloed is geweest op het denken over onderwijskwaliteit in Nederland zijn de volgende drie aspecten zijn nog steeds actueel:
* Eisen aan onderwijskwaliteit: waarbij een ontwikkeling te zien is van het waarborgen van voldoende aanbod naar het garanderen van een minimum kwaliteit.
* Goed bestuur zorgt voor goede informatie: voor effectief bestuur is informatievoorziening over onderwijsresultaten binnen het bestuur èn naar belanghebbenden van cruciaal belang.
* Recht op bijspijkeren: bijspijkeren is nog te afhankelijk van individuele omstandigheden terwijl het een recht zou moeten zijn.

Discussie
De discussie wordt ingeleid met een videoboodschap door Job Cohen. Ook een aantal andere bijdragen wordt op video vertoond, waar een panel op zal reageren waarna de ouders en andere belangstellenden in de zaal in staat worden gesteld deel te nemen aan de discussie. Het panel bestaat uit:
* Edith Hooge, lector 'School en omgeving in de grote stad' aan de HvA
* Katinka Slump, onderwijsrechtadvocaat bij Rensen Advocaten in Alkmaar
* Joke Sperling, promovendus onderwijsrecht bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam

Actualiteit: verloop lotingen en evaluatie Kernprocedure
Vanwege vele vragen en kritische opmerkingen over de lotingen dit jaar wordt in het programma ook aandacht besteed aan de rechten van ouders en leerlingen bij het vinden van een plek op een school voor voortgezet onderwijs na het afronden van de basisschool. Daarbij zijn ouders en leerlingen gebonden aan afspraken die schoolbesturen en gemeente samen gemaakt hebben om de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs soepel laten te verlopen, de Kernprocedure. Geconstateerd kan worden dat, met de vele lotingen en de gebrekkige informatievoorziening tijdens de lotingen, deze overgang dit jaar verre van soepel is verlopen. Voor een evaluatie van de Kernpocedure zamelt OCO kritiekpunten en verbetersuggesties in die tijdens het debat besproken zullen worden. Ouders kunnen via de website van OCO ook een vragenlijst over de Kernprocedure invullen, zie
http://www.onderwijsconsument.nl/ouders/vragenlijst_kernprocedure.php.

Boekje
Gasten op de bijeenkomst ontvangen de nieuwe OCO-publicatie die op deze avond zal worden gepresenteerd: 'Rechten en plichten van ouders en leerlingen in het Amsterdamse  onderwijs, een eerste antwoord'.

Tijdstip en plaats
Locatie: De Balie
Datum: dinsdagavond 26 mei 2009
Tijd: 20.30 uur (inloop vanaf 20.00 uur, eindtijd ca. 22.00 uur)

Aanmelden
Toegang is gratis, reserveren is wenselijk. U kunt zich aanmelden op
http://www.onderwijsconsument.nl/aanmelding/index26mei.php