Opening ronde 13

23-apr-07 door: Digitale Pioniers

Vanaf vandaag kunnen er voorstellen ingediend worden voor de dertiende ronde van Digitale Pioniers. Het thema van de dertiende ronde is ‘Samenwerken’. Digitale Pioniers is op zoek naar projecten waarbinnen samenwerken centraal staat. Door krachten te bundelen kun je een sterke statement maken (www.petities.nl), door verschillende competenties te verenigen kunnen nieuwe inzichten ontstaan omdat betrokkenen elkaar aanvullen of door simpelweg inzichtelijk te maken wie er op zoek is. De ontwikkeling van software kan bijdragen aan samenwerking op afstand, zoals bijvoorbeeld binnen het hoger onderwijs door SURFgroepen. En natuurlijk is het internet ook de aangewezen plek om samen aan software te werken.

Naast het wisselende thema per ronde is het mogelijk in te dienen onder de categorieën Mobiliteit en Internationaal. Een uitgebreidere toelichting op het thema en het aanvraagformulier van de dertiende ronde zijn te vinden onder het kopje ‘Aanvraag’.

De dertiende ronde is geopend tot 22 juni 2007. Als je je aanvraag indient voor 8 juni, kan je feedback op gerichte vragen krijgen.