Pioniers zoeken internationaal

18-dec-06 door: Digitale Pioniers

Vanaf maandag 18 december is het mogelijk om aanvragen in te dienen bij Digitale Pioniers onder het thema ‘Internationaal’. Voorstellen moeten ten doel hebben om een van origine buitenlands initiatief, dat voldoet aan de criteria van de Digitale Pioniers regeling, in Nederland te introduceren.

Voorbeelden en inspiratiebronnen zijn er te over. Iedereen kent natuurlijk Wikipedia dat ondertussen in veel landen een nationale basis van vele vrijwilligers kent. Minder bekend is het project Face your world dat in 2002 gestart werd door Jeanne van Heeswijk in de stad Columbus in Ohio. Het project laat jongeren hun eigen buurt vormgeven met behulp van interactieve verbeelding van de buurt met een virtuele stedenbouwkundige als coach. Van Heeswijk bracht het project in samenwerking met VMBO-scholen in 2005 naar Nederland. Maar er valt ook te denken aan een initiatief als Hear From Your Mp, een webproject dat burgers in contact stelt met locale politici. Dit initiatief is in het Verenigd Koninkrijk door Tom Steinberg opgezet en kan met weinig middelen gemakkelijk in Nederland geïntroduceerd worden.

Met de keuze voor dit thema willen we het succes van internet initiatieven die sociale innovatie bewerkstelligen vergroten. We werken hierbij onder andere samen met Open Business, een internationaal initiatief dat de komende periode internationale projecten scout en via de website en nieuwsbrief van Digitale Pioniers partijen oproept tot samenwerking bij het indienen van een voorstel. Daarnaast staat het ieder vrij om zelf samenwerking te zoeken met initiatieven uit het buitenland en een aanvraag in te dienen bij Digitale Pioniers.

Naast het wisselende thema per ronde zijn er drie categorieën waaronder men een aanvraag kan indienen. Dit zijn Beeld & Geluid, Debat en Mobiliteit. Voordat je een aanvraag indient moet je dus bepalen of je een aanvraag indient voor:
1. Internationaal 2. Beeld & Geluid 3. Debat 4. Mobiliteit
Bij de selectie zullen minimaal twee projecten binnen het lopende thema 'Internationaal' worden gekozen. Deadline voor het indienen van voorstellen is 5 februari 2007. Lees meer over het thema, de leidraad en het aanvraagformulier onder Aanvraag.