Tussenstand eParticipatie ronde van de Digitale Pioniers regeling

18-mei-09 door: Digitale Pioniers

In november 2008 ging een speciale e-participatie ronde van de Digitale Pioniersregeling van start, die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geïnitieerd is. In het kader van deze ronde zijn 7 uit de meer dan 40 door Stichting Nederland Kennisland ontvangen projectvoorstellen geselecteerd. Het gaat hierbij om innovatieve e-participatie initiatieven van kleine maatschappelijke projecten. Deze initiatieven ontvingen voor de realisatie van hun projectplannen een financiële bijdrage en worden door de Digitale Pioniers-regeling begeleid. Een volledige overzicht van alle ondersteunde initiatieven is op de Digitale Pioniers-website te vinden.

Inmiddels zijn de eerste resultaten van de lopende projecten zichtbaar. Op 24 april is het project verbeterdebuurt.nl gelanceerd. Binnen twee dagen na de lancering van de website waren al meer dan 250 meldingen op de website geplaatst. Het idee achter verbeterdebuurt is simpel: Op de website kunnen buurtbewoners zelf actie ondernemen om de buurt te verbeteren: bewoners kunnen problemen en ideeën aankaarten bij hun gemeente. Zo stelt het project burgers in staat om een actieve rol te spelen in de verbetering van de dienstverlening van de overheid.

Ook het project HNS.dev is inmiddels operationeel. HNS.dev is een, door Stichting het Nieuwe Stemmen in Groningen, opgezette ontwikkelomgeving die via gestandaardiseerde programma-interfaces (APIs) politieke informatie voor ontwikkelaars van (web) applicaties toegankelijk maakt. Hiermee voldoet Stichting het Nieuwe Stemmen aan een groeiend behoefte van webontwikkelaars om op een makkelijke manier toegang tot gestandaardiseerde informatie over politieke processen en gegevens te verkrijgen. In eerste instantie worden in de database de gegevens van Nederlandse politici, democratische organen en politieke partijen opgeslagen en vrij gedeeld door middel van een API. Hiermee loopt HNS.dev vooruit op de trend om informatie niet alleen te publiceren maar ook via APIs voor real-time gebruik door anderen aan te bieden.

De resterende 5 projecten uit de e-participatie ronde zullen voor de zomer afgerond zijn. Op 22 juli zijn er tijdens de open koffie op het ministerie van Binnenlandse Zaken presentaties gepland van de projecten HNS.dev, OCO sterren en polidocs.nl en in september zal er in Amsterdam een afsluitend evenement voor deze ronde georganiseerd worden. Tijdens dit event zullen alle 7 deelnemers de kans krijgen de resultaten van hun projecten te presenteren.