Twee nieuwe rondes Digitale Pioniers

01-sep-08 door: Digitale Pioniers

De Digitale Pioniers regeling opent op 8 september maar liefst twee nieuwe rondes. Je kunt dus ook onder twee verschillende thema's indienen! Het thema van Ronde 16 is ‘Open’. Waarden als openheid, collaboratie en participatie verspreiden zich ook buiten het domein van technologie. Digitale Pioniers is op zoek naar innovatieve internetprojecten die open principes concreet kunnen toepassen. Daarnaast wordt in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken een ronde geopend met als thema eParticipatie. In de veranderende relatie tussen burger en overheid spelen internettoepassingen een nieuwe, nog verder te ontdekken rol. Laat zien hoe het beter kan en dien een voorstel voor een eParticipatie project in. Meer informatie over deze twee rondes vind je hieronder.

Ronde 16: Open

Het thema van ronde 16 is Open. Digitale Pioniers is op zoek naar innovatieve internetprojecten die open principes concreet kunnen toepassen. Wikipedia en open source software laten zien hoe vrije content en software, tot stand gekomen door de collaboratieve bijdragen van niet-professionals, een succesvol alternatief bieden op oude, gesloten modellen voor innovatie. Open standaarden stimuleren de uitwisselbaarheid van verschillende hard- en software onderdelen en open licenties maken het de gebruiker makkelijk om content te hergebruiken.

Google lanceerde een set API’s met OpenSocial?, zodat ontwikkelaars sociale applicaties kunnen bouwen. Met OpenID? kun je via een digitale identiteit op meerdere diensten inloggen. MIT bracht al haar cursusmateriaal open online. Met Blender, een opensource programma voor het maken van 3D animatie, zijn inmiddels twee open movies gemaakt: Elephants Dream en Big Buck Bunny. De Blender community is nu bezig met het maken van een open game. Kortom, we zien dat openheid als principe of werkwijze steeds meer haar weg naar domeinen als de kunsten, mediaproductie en -distributie, wetenschap en educatie weet te vinden. Voor inspiratie bij het aanvragen verwijzen wij tenslotte naar de wiki van de peer 2 peer foundation waarin een indrukwekkend overzicht van bestaande initiativen en projecten die open als leidraad voor hun activiteiten gebruiken verzameld is: “Open everything”?

eParticipatie Ronde: Laat zien hoe het beter kan

We constateren dat de relatie tussen burger en overheid aan het veranderen is geslagen. Burgers zijn niet langer passieve doelgroepen van overheidsbeleid, maar worden actiever en mondiger. Ze mobiliseren rond politieke onderwerpen, discussiëren over het functioneren van de overheid en geven mede vorm aan beleid dat hen aangaat. Internettoepassingen spelen in dit proces op allerlei manieren een faciliterende rol. We zien veel initiatieven ontstaan die bijdragen aan de verbetering van de dienstverlening door de overheid. Of de participatie van burgers bij politieke of beleidskwesties vergroten en daarmee het functioneren van de democratie verbeteren. Maar dat kan nog veel beter. De overheid ontplooit vele initiatieven, maar treedt in deze ronde naar de achtergrond. Alle ruimte is nu voor maatschappelijke eParticipatieinitiatieven. Er ligt kortom een uitnodiging: laat maar zien dat het beter kan!

Samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ondersteund de Digitale Pioniers Regeling eParticipatie projecten en eParticipatie Plus projecten. Het eerste type project omvat een initiatief van burgers die zonder actieve medewerking van een overheidsinstantie een dienst of toepassing ontwikkelen die bijdraagt aan verbetering van de dienstverlening van overheden aan burgers of het functioneren van het democratisch bestel. Hiervoor is een maximale bijdrage van 20.000 euro beschikbaar.

eParticipatie Plus projecten, waarvoor we een maximale bijdrage van 30.000 euro verstrekken, zijn eParticipatie projecten waarbij een overheidsinstantie actief meewerkt door informatie aan te leveren, door aan de slag te gaan met de informatie die het project oplevert, door samen met de maatschappelijke partij het project uit te voeren of door het project financieel te ondersteunen. Kijk voor meer inspiratie ook op www.eparticipatie.nl.