ikregeer.nl stelt data beschikbaar via open API

08-jun-09 door: ikregeer.nl

ikregeer.nl stelt alle kamerstukken en gerelateerde metadata beschikbaar voor derden via een een open Application Programming Interface (API). Door een dergelijke API beschikbaar te stellen geeft ikregeer.nl andere websites of Internet toepassingen toegang tot haar data en kunnen ze, geheel volgens de Web 2.0 gedachte, bijvoorbeeld een mashup maken door deze data te combineren met andere data. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld widgets of mobiele toepassingen te ontwikkelen die gebruik maken van de API van ikregeer.nl. Zo kan informatie over kamerstukken van de Eerste en Tweede Kamer voor een specifieke doelgroep beschikbaar gemaakt worden. Ook aggregators die documenten of nieuws verzamelen kunnen zo eenvoudiger deze informatie automatisch ophalen. Dankzij de publieke open API van ikregeer.nl kunnen meer sites en Internet toepassingen op eenvoudige wijze meer informatie over de overheid  publiceren en meer burgers kunnen betrekken bij het politieke proces.

ikregeer.nl ontsluit op dit moment officiële publicaties van de overheid op een gebruikersvriendelijke manier via haar website. Op deze website zijn op dit moment alle kamerstukken, kamervragen en handelingen van de Eerste en Tweede Kamer sinds 1995 op een eenvoudige manier te vinden. De stukken worden automatisch gehaald uit een officiële document management systeem van de Tweede Kamer (Parlando). Dit systeem is verouderd, niet gebruikersvriendelijk en niet door Google te indexeren. Inmiddels heeft ikregeer.nl meer dan 210.000 kamerstukken online staan. Elke werkdag komen daar ongeveer 100 documenten bij. Voor ikregeer.nl wordt veel gebruik gemaakt van Web 2.0 technologie. Zo kunnen gebruikers zich abonneren op een twitter-feed van de laatste kamervragen en is er een antwoordservice voor kamervragen; een gebruiker krijgt dan een email als het kamervraag is beantwoord.

ikregeer.nl is een project van de Stichting Scartabello en is ontwikkeld in 2007. Het doel van Stichting Scartabello is het inzichtelijk maken van het politieke proces door het openbaar maken van publieke data. De brondcode voor de API is tevens open source.

De ontwikkeling van de API is mogelijk gemaakt door een bijdrage van Kennisland in de regeling Digitale Pioniers ronde eParticipatie (die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geïnitieerd is). Digitale Pioniers geeft financiële en organisatorische ondersteuning aan innovatieve internetinitiatieven. De API is ontwikkelt door League of Brilliance VOF.