Advies marktonderzoek als business model voor Treemagotchi

19-jul-09 door: Treemagotchi

Treemagotchi heeft als winnaar van de Digitale Pioniers Academie 2009 de ambitie om (internationaal) uit te breiden. Daarom is er nagedacht over het aanscherpen van de bestaande business modellen. Eén van de mogelijke verbeteringen is het vercommercialiseren van gebruikersdata op groepsniveau (dus zonder de privacy te schenden van individuen). Uit de Treemagotchi contest komt via verschillende bronnen namelijk een behoorlijke hoeveelheid interessante informatie op het gebied van sociale media en gedragsverandering. Treemagotchi heeft hiervoor advies ingewonnen bij Between-us.

Download en lees hier het Marketingplan data Treemagotchi