1. Over ons

De Digitale Pioniers Academie was onderdeel van Digitale Pioniers. Deze regeling gaf financiële en organisatorische ondersteuning aan vernieuwende en maatschappelijke internet initiatieven. Dit zijn initiatieven die bijdragen aan pluriforme informatievoorziening, meningsvorming en participatie in het publieke domein op internet. Omdat veel projecten die door de Digitale Pioniers regeling werden ondersteund behoefte hadden aan begeleiding bij het proces van professionalisering en opschaling werd de Digitale Pioniers Academie opgericht.

De Pitch
In 2010 vond de vierde Digitale Pioniers Academie plaats. Vanaf januari 2010 namen 10 tot 15 projecten deel aan workshops van experts en onder begeleiding van coaches werken aan het businessplan. In juni 2010 werd de Digitale Pioniers Academie afgesloten met een Pitch. Tijdens deze Pitch werden de projecten beoordeeld op het businessplan en de presentatie van dit plan voor jury en publiek. De jury beloonde de drie meest veelbelovende projecten met prijzen ter waarde van 25.000, 15.000 en 10.000 euro.

Het programma
De Digitale Pioniers Academie startte eind januari 2010 en werd in juni 2010 afgerond. De bijeenkomsten vonden telkens elke twee of drie weken op een vrijdag plaats.

Binnen de Digitale Pioniers Academie was plaats voor maximaal vijftien projecten die allen door maximaal twee deelnemers vertegenwoordigd werden. De academie was niet alleen open voor projecten die eerder door Digitale Pioniers ondersteund zijn, maar ook projecten die bij de regeling aansluiten konden zich inschrijven.

Criteria
Projecten moeten in ieder geval voldoen aan onderstaande criteria:
a. Met het project wordt een maatschappelijk relevant initiatief opgezet;
b. Met het project wordt een slimme online innovatieve internettoepassing ontwikkeld;
c. Het project is community based;
d. Doel en opzet van project moeten bij elkaar aansluiten.

Deelnemers moeten…
e. voldoen aan bovenstaande criteria, en de wil hebben deze tijdens de Digitale Pioniers Academie op inhoudelijk, financieel en organisatorisch vlak versterken;
f. beschikken over het vermogen om een succesvol project tot stand te brengen;
g. beschikken over de wil om te groeien, te leren en samen te werken met andere deelnemers.

Het programma
Het programma van de Digitale Pioniers Academie bestond uit drie onderdelen:
a. DPA seminars: Het hart van de Digitale Pioniers Academie vormen de DPA seminars. Gedurende het traject zullen er 9 bijeenkomsten plaatsvinden. Tijdens de bijeenkomsten komen er verschillende thema’ s aan de orde die relevant zijn voor de projecten. Hierbij kun je denken aan het perfectioneren van je concept, het vormen van een business model, het bereiken van je doelgroep, het pitchen van je product etc. De Academie wordt afgesloten met een publieke pitch, waar de deelnemers aan de academie hun project presenteren aan geïnteresseerden, hun eigen netwerk, het netwerk van Kennisland en potentiële investeerders.

b. DPA coaching: Ieder project wordt gematched met een coach. Dit is iemand met veel ervaring op het gebied van ondernemen en internet. Deze coach zal het project begeleiden gedurende de Digitale Pioniers Academie. Ieder project krijgt een strippenkaart waarmee je een aantal uren advies bij hem/ haar mag inkopen voor persoonlijke begeleiding.

c. Vormgeven projectplan: Van ieder project wordt verwacht dat zij input die ze hebben opgedaan tijdens bijeenkomst en coachingsuren gebruiken om een duurzaam plan voor hun project op te stellen. Met dit plan moeten anderen overtuigd kunnen worden van het belang en de haalbaarheid van het project.

Afronding en eindbeoordeling
Als extra stimulans bevatte de Digitale Pioniers Academie een competitie-element. De drie meest veelbelovende projecten ontvingen een prijs ter waarde van respectievelijk 25.000, 15.000 en 10.000 euro aan diensten. Deze prijzen werden tijdens de afsluitende pitch uitgereikt. De projecten werden door een onafhankelijke jury beoordeeld. Het bedrag dat verbonden was aan de prijs moest besteed worden aan de ontwikkeling van het project, bijvoorbeeld aan het inhuren van diensten zoals juridisch advies, het (uit)bouwen van de site of ondersteuning bij het marketen van je product. Het kon zijn dat de jury beslist het bedrag uit te keren in natura uren van een dergelijk onderdeel.