Businessmodels: better than free

In een uitgebreide bijdrage op zijn weblog The Technikum gaat Kevin Kelly in op het fenomeen dat alles op het internet gratis moet zijn. Hij betoogt waarom dat naar zijn idee geen goede ontwikkeling is en geeft 8 mogelijkheden om zaken toch betaald te krijgen. In zijn woorden:
‘Eight uncopyable values. I call them “generatives.” A generative value is a quality or attribute that must be generated, grown, cultivated, nurtured. A generative thing can not be copied, cloned, faked, replicated, counterfeited, or reproduced. It is generated uniquely, in place, over time. In the digital arena, generative qualities add value to free copies, and therefore are something that can be sold.’