Ted talks: Ten things you need to know before you pitch a VC

De academie is begonnen! Vorige week vrijdag, 19 september hielden we onze eerste bijeenkomst. Onze eerste belofte… we zullen de deelnemers overladen met informatie. In het kader hiervan een inspirerend filmpje van David S. Rose, chairman van New York Angels