Welkom!

De Digitale Pioniers Academie is onderdeel van de Stimuleringsregeling Digitale Pioniers. Deze regeling ondersteunt sinds 2002 vernieuwende internetinitiatieven die bijdragen aan pluriforme informatievoorziening, meningsvorming en participatie in het publieke domein op internet. Uit de resultaten van de projecten die door de Digitale Pioniers regeling ondersteund waren, bleek dat veel projecten behoefte hadden aan het begeleiden bij het professionaliseren en opschalen van hun project. Om die reden werd de Digitale Pioniers Academie in het leven geroepen.

Dit jaar vindt voor de derde keer de Digitale Pioniers Academie plaats. Vanaf september 2008 hebben 12 projecten gewerkt aan een businessplan waarin de toekomst voor hun project wordt beschreven. En nu is het tijd voor de afronding. Op 20 februari 2009 wordt de Digitale Pioniers Academie afgesloten met een pitch. Tijdens deze pitch worden de projecten beoordeeld op hun businessplan en hun presentatie. Voor de drie meest veelbelovende projecten zijn er prijzen ter waarde van respectievelijk 25.000, 15.000 en 10.000 euro ter beschikking gesteld.

Op deze website vind je meer informatie over de deelnemers en de coaches.